Anna Babicka-Wirkus (Anna Babicka)
Anna Babicka-Wirkus (Anna Babicka)
doktor habilitowany, Akademia Pomorska w Słupsku
Dirección de correo verificada de apsl.edu.pl
TítuloCitado porAño
Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy: rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży
A Babicka-Wirkus
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2015
172015
The Dialectic of Ignorance in School
A Babicka-Wirkus, M Rusnak
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Polskie Towarzystwo …, 2016
32016
Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów
A Babicka-Wirkus
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
22018
Dilemmas of the Modern Educational Discourse
I Surina
LIT Verlag Münster, 2014
22014
Głos dziecka w przedszkolu–między swobodą wypowiedzi a milczeniem
A Babicka-Wirkus, M Groenwald
Problemy Wczesnej Edukacji 40 (1), 95-104, 2018
12018
Politics of Resistance in the Context of Polish Democracy
A Babicka-Wirkus
Chowanna, 277-299, 2018
12018
Democracy and children ́s right to self-expression in lower secondary school
A Babicka-Wirkus
12018
A three-dimensional model of resistance in education
A Babicka-Wirkus
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
12018
Problematyka szkoły wyższej na łamach „Rocznika Pedagogicznego”
A Babicka-Wirkus
Studia z Teorii Wychowania 8 (4 (21)), 55-89, 2017
12017
Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej
I Surina, A Babicka-Wirkus
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
12016
SELF-EXPRESSION IN SCHOOL–A WELCOME OR NEGATED NOTION?
A Babicka-Wirkus
Dilemmas of the Modern Educational Discourse 70, 187, 2014
12014
„Sztuczne” znaczy „piękne”–postmodernistyczna stygmatyzacja natury
A Babicka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011
12011
Children’s Rights and Human Rights as a Key Condition for the Education of Transformative Teachers
A Babicka-Wirkus
Teacher Education for the 21st Century, 239, 2019
2019
Pułapki oporu: o trudnościach badania działań opartych na sprzeciwie
A Babicka-Wirkus
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2019
2019
Poza infantylizację w edukacji wyższej. Przygotowanie studentów do życia w (nie) bezpiecznym społeczeństwie
A Babicka-Wirkus
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, 2018
2018
Kultura szkoły w optyce metafory
A Babicka-Wirkus
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 10 …, 2018
2018
Polityka w edukacji i edukacja w polityce
A Babicka-Wirkus
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 9 (1 …, 2018
2018
Fulfillment of selected functions of the family and young adolescents’ styles of coping with difficult situations
Ł Wirkus, A Babicka-Wirkus
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 574 (9), 2018
2018
VIII Polska Rama kwalifikacji. kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków?
A Babicka-Wirkus, LB Bucharová
Pedagogika Szkoły Wyższej, 43-53, 2018
2018
Bezradni świadkowie trudnych sytuacji w przedszkolu. Refleksje studentów wczesnej edukacji odbywających praktyki
M Groenwald, A Babicka-Wirkus
Problemy Wczesnej Edukacji 14 (1 (40)), 61-71, 2018
2018
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20