Anna Babicka-Wirkus (Anna Babicka)
Anna Babicka-Wirkus (Anna Babicka)
doktor habilitowany, Akademia Pomorska w Słupsku
Dirección de correo verificada de apsl.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy: rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży
A Babicka-Wirkus
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2015
192015
Kultury oporu w szkole: dziaĹ ‚ania, motywacje, przestrzeĹ „
A Babicka-Wirkus
Wolters Kluwer, 2019
52019
Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów
A Babicka-Wirkus
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
42018
The Dialectic of Ignorance in School
A Babicka-Wirkus, M Rusnak
Forum Oświatowe 28 (2 (56)), 83–96-83–96, 2016
42016
Głos dziecka w przedszkolu–między swobodą wypowiedzi a milczeniem
A Babicka-Wirkus, M Groenwald
Problemy Wczesnej Edukacji 40 (1), 95-104, 2018
32018
A three-dimensional model of resistance in education
A Babicka-Wirkus
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
32018
Dilemmas of the Modern Educational Discourse
I Surina
LIT Verlag Münster, 2014
32014
Problematyka szkoły wyższej na łamach „Rocznika Pedagogicznego”
A Babicka-Wirkus
Studia z Teorii Wychowania 8 (4 (21)), 55-89, 2017
22017
Democracy and children´ s right to self-expression in lower secondary school
A Babicka-Wirkus
Voces de la Educación, 2018
12018
Politics of Resistance in the Context of Polish Democracy
A Babicka-Wirkus
Chowanna, 277-299, 2018
12018
Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej
I Surina, A Babicka-Wirkus
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
12016
SELF-EXPRESSION IN SCHOOL–A WELCOME OR NEGATED NOTION?
A Babicka-Wirkus
Dilemmas of the Modern Educational Discourse 70, 187, 2014
12014
„Sztuczne” znaczy „piękne”–postmodernistyczna stygmatyzacja natury
A Babicka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011
12011
Present-day dangeres-cyberstalking
A Babicka-Wirkus, Ł Wirkus
volumina. pl Daniel Krzanowski, 2011
12011
Kocioł z wrzącą wodą, czyli o sytuacji szkoły z perspektywy kultury oporu
A Babicka-Wirkus
Czas Kultury 36 (01), 21-28, 2020
2020
Children’s Rights and Human Rights as a Key Condition for the Education of Transformative Teachers
A Babicka-Wirkus
Teacher Education for the 21st Century, 239, 2019
2019
Od autorytaryzmu do emancypacji O niebezpiecznych polach relacyjnych między kuratorem a podopiecznym
A Babicka-Wirkus
Resocjalizacja Polska 17 (1), 103-113, 2019
2019
Recenzja książki Rzeczy–Kultura–Edukacja pod redakcją Maksymiliana Chutorańskiego i Anety Makowskiej
A Babicka-Wirkus
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 11 …, 2019
2019
From authoritarianism to emancipation. About the dangerous areas of relationship between the probation officer and the ward
A Babicka-Wirkus
Resocjalizacja Polska 17 (1), 97-107, 2019
2019
Style adaptacji uczniów do szkoły. Inspiracje dla nauczycieli wczesnej edukacji
A Babicka-Wirkus
Problemy Wczesnej Edukacji 15 (4 (47)), 26-34, 2019
2019
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20