Follow
Leon Kopitar
Title
Cited by
Cited by
Year
Early detection of type 2 diabetes mellitus using machine learning-based prediction models
L Kopitar, P Kocbek, L Cilar, A Sheikh, G Stiglic
Scientific reports 10 (1), 11981, 2020
2572020
Local vs. global interpretability of machine learning models in type 2 diabetes mellitus screening
L Kopitar, L Cilar, P Kocbek, G Stiglic
International Workshop on Knowledge Representation for Health Care, 108-119, 2019
502019
Using heterogeneous sources of data and interpretability of prediction models to explain the characteristics of careless respondents in survey data
L Kopitar, G Stiglic
Scientific reports 13 (1), 13417, 2023
12023
Using Generative AI to Improve the Performance and Interpretability of Rule-Based Diagnosis of Type 2 Diabetes Mellitus
L Kopitar, I Fister Jr, G Stiglic
Information 15 (3), 162, 2024
2024
Hybrid visualization-based framework for depressive state detection and characterization of atypical patients
L Kopitar, P Kokol, G Stiglic
Journal of biomedical informatics 147, 104535, 2023
2023
Improving Primary Healthcare Workflow Using Extreme Summarization of Scientific Literature Based on Generative AI
G Stiglic, L Kopitar, L Gosak, P Kocbek, Z He, P Chakraborty, P Meyer, ...
arXiv preprint arXiv:2307.15715, 2023
2023
Razvoj prototipa za podporo pri preventivnem svetovanju na področju sladkorne bolezni tipa 2 v referenčnih ambulantah: elaborat v okviru projekta Celostni model za zgodnje …
L Kopitar, L Cilar, G Štiglic, N Fijačko, J Leskovšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2017
2017
Gradnja napovednih modelov s pomočjo strukturiranih in nestrukturiranih podatkovnih virov
L Kopitar
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2017
2017
Opredelitev struktur in funkcij izotipov humanega serumskega amiloida A z bioinformatičnimi podatkovnimi bazami in orodji: zaključna naloga
L Kopitar
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9