Bojan Bugaric
Bojan Bugaric
Professor of Law, University of Sheffield
Verified email at sheffield.ac.uk
Title
Cited by
Cited by
Year
Populism, liberal democracy, and the rule of law in Central and Eastern Europe
B Bugaric
Communist and Post-Communist Studies 41 (2), 191-203, 2008
1212008
Courts as policy-makers: lessons from transition
B Bugaric
Harv. Int'l LJ 42, 247, 2001
1102001
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem
T Jerovšek, G Trpin, B Bugarič, M Horvat, E Kerševan, A Mužina, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
962004
A crisis of constitutional democracy in post-Communist Europe:“Lands in-between” democracy and authoritarianism
B Bugarič
International Journal of Constitutional Law 13 (1), 219-245, 2015
902015
The assault on postcommunist courts
B Bugarič, T Ginsburg
Journal of Democracy 27 (3), 69-82, 2016
822016
Komentar zakonov s področja uprave
B Bugarič, T Jerovšek, E Kerševan, R Pirnat, S Pličanič, ŠK Purg, G Trpin, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
812004
Protecting democracy and the rule of law in the European Union: The Hungarian challenge
B Bugaric
leqs Paper, 2014
782014
Openness and transparency in public administration: challenges for public law
B Bugaric
Wis. Int'l LJ 22, 483, 2004
782004
Javne službe
M Pečarič, B Bugarič
Fakulteta za upravo, 2011
552011
Varieties of Populism in Europe: Is the Rule of law in Danger?
B Bugaric, A Kuhelj
Hague journal on the rule of law 10 (1), 21-33, 2018
482018
Protecting Democracy Inside the EU: On Article 7 TEU and the Hungarian Turn to Authoritarianism, in CLOSA
B Bugaric
CLOSA (May 8, 2016). Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union …, 2016
472016
The two faces of populism: Between authoritarian and democratic populism
B Bugaric
German Law Journal 20 (3), 390-400, 2019
392019
Central Europe’s descent into autocracy: A constitutional analysis of authoritarian populism
B Bugarič
International Journal of Constitutional Law 17 (2), 597-616, 2019
352019
Unfinished Europe: Transition from communism to democracy in Central and Eastern Europe
IT Berend, B Bugaric
Journal of Contemporary History 50 (4), 768-785, 2015
342015
Europe against the left? On legal limits to progressive politics
B Bugaric
On Legal Limits to Progressive Politics (May 13, 2013). LEQS Paper, 2013
302013
Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: s pravom EU in primerjalnopravno prakso
S Pličanič, G Perenič, U Prepeluh, B Bugarič, NP Musar, TP Vidović, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2005
252005
Slovenia in crisis: A tale of unfinished democratization in East-Central Europe
B Bugaric, A Kuhelj
Communist and Post-Communist Studies 48 (4), 273-279, 2015
242015
Izbris in (ne) ustavna demokracija
NK Šalamon, C Ribičič, B Bugarič
GV založba, 2012
222012
Evropsko pravo: zbirka gradiv šole evropskega prava
J Potočnik, R Bohinc, T Ilešič, R Knez, M Malgaj, V Trstenjak, A Kmecl, ...
Primath, 2004
212004
Primerjalno pravna analiza pravne organiziranosti zavodov v nekaterih evropskih državah
B Bugarič, G Trpin, M Damjan, B Škraban
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2010
172010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20